Báje a pověsti Lemnu

Ostrov boha Hefaista. Zeus v záchvatu vzteku shodil Hefaista z Olympu. Letěl celý den, dopadl na Lemnos. Přijat byl vlídně, tak si v místní sopce Mosychlos vybudoval dílnu. Na ostrově o něj pečovala Thetis /nebo Sinties/ a s vílou Cabrio zplodil celý kmen Cabiroides.

Později odešel na Sicilii, nejspíš potřeboval rozšířit výrobu a Etna se jevila jako perspektivnější vulkán.

Jak se ukazuje, měl pravdu.

Řecké báje a pověsti jsou poměrně složité a osudy hrdinů tvoří propletenec vztahů. osudů a jmen.

Tomu se nevyhnul ani celkem jednoduchý Hefaistův vyhazov z Olympu.

podle jiné verze dopadl na Lemnos, při pádu si pochroumal nohu a vyléčil se v místních léčivých pramenech.

Méně pravděpodobné - narodil se chromý, kulhá proto celý život.

Druhá zajímavá legenda týkající se Lemnu je o Ariadne - jen stručně - Ariadne dcera Minóa pomohla Théseovi zabít Minotaura. Théseus jí slíbil manželství. Dnes by se mohl vymluvit, že byl pod nátlakem, hrozila mu smrt v labiryntu. théseus to vyřešil elegantně. Při útěku z Kréty Ariadne vzal sice s sebou, zanechal ji však na Naxu, pod tehdy přijatelnou výmluvou, zdál se mu sen, ve kterém mu Dionýsos přikázal Ariadne na Naxu nechat.

Co tomu Ariadne říkala netuším, Theseus si později vzal její mladší sestru. Smutné.

Na Naxu našel Ariadne Dionysos a odvezl ji na Lemnos. Tam měl s Ariadne několik synů, mimo jiné Thoase. Thoas, první král Lemnu si vzal za ženu Myrinu a ta porodila dceru Hypsipelé. Pak následuje znovu trochu zmatek. Podle jedné z verzí legendy Lemnoské ženy vyvraždily všechny muže na ostrově.

Když k ostrovu přijel Jáson s Argonauty našel zde pouze ženy, kterým vládla Hypsipyle. Aby poměry trochu vyrovnal vzal si Jason Hypsipyle za ženu a ta mu povila několik dětí mimo jiné syna Eunea.

Podle jiné verze se Théseus vzpíral a bránil. Ariadne na Naxu ponechat. Jak se však vzepřít vůli bohů?

Pln smutku a žalu pokračoval v plavbě do Athen. V rozrušení zapoměl vyměnit plachty /černé za bílé/ a Aigeus, král, v domění, že syn je mrtev, skočil ze skal do moře. Jak se jmenovalo před tímto odvážným seskokem do moře historikové neuvádí, po seskoku dostalo jméno Aigeské /Aegeus latinsky, Egeus po našem/.

Dionýsos nemusel tedy Ariadne hledat, jen si jí vyzvedl. Manželství to bylo nerovné a nešťastné.

Ariadne se trápila steskem po Theseovi tak dlouho, až se nad ní ustrnula Artemis a střelila ji šípem. Vražda jako vyšitá, dnes spíše eutanazie, ale v bájích přijatelná smrt. Hrob Ariadne na Lemnu nenajdete, bohové ji přenesli rovnou na nebe.


Chcete něco dodat? napište to sem.

CZIN.eu | Webdesign by PENAweb